Sanitetski prevoz ambulantnim kolima

dav

Sanitetski prevoz ambulantnim kolima se najčešće koristi u stanjima hitne medicinske intervencije, ali to nije pravilo. Bolest članova porodice ili dragih ljudi koji su nepokretni ili slabo pokretni zahteva ležeći položaj prilikom transporta do bilo koje lokacije. Postarajte se da vaši najmiliji dostojanstveno, jednostavno i bezbedno stignu na željeno odredište, uz pratnju stručnog medicinskog osoblja, ukoliko je to potrebno. Pozovite sanitetski prevoz.

Situacije u kojima je sanitetski prevoz neophodan:

  • Prevoz bolesnika od kuće do bolnice ili ambulante i nazad.
  • Prevoz i smeštaj nepokretnih lica u starački dom.
  • Prevoz prilikom odlaska u banjsko lečilište.
  • Prevoz bolesnika u inostranstvo na lečenje.
  • Prevoz bolesnika koji su u nesvesnom stanju.
  • Prevoz bolesnika pod nadzorom medicinskog osoblja.

Prevoz bolesne ili nepokretne osobe na porodične proslave, kao što su venčanja ili krštenja, uz nadzor i asistenciju medicinskog osoblja.

Uz nabrojane situacije, potreba za korištenjem sanitetskog prevoza može se ukazati i na odmoru. Letovanja i zimovanja su vreme kada je povećana opasnost od povreda, kao što su prelomi kostiju. Osobu za koju sumnjate da ima prelom kosti možete transportovati i putničkim automobilom, ali povećavate rizik od dodatnih povreda, nanošenja bola, dislokacije kosti itd. Zbog toga je u ovakvim i sličnim situacijama najpametnije pozvati profesionalni sanitetski prevoz.

KAKO IZGLEDA SANITETSKI PREVOZ

Sanitetski prevoz je specijalizovano vozilo dizajnirano za transport bolesnika, sa potrebnom medicinskom opremom i priključcima za njen rad, te vidno istaknutom signalizacijom koja se upotrebljava u hitnim slučajevima. Od medicinske opreme koju sanitetski prevoz poseduje tu su medicinska nosila, boce sa kiseonikom, stalci za boce za infuziju, kao i strujni priključci jačine potrebne za rad medicinske opreme.

Pored prostora za pacijenta, u sanitetskom prevozu postoje i sedišta za jednog ili više pratilaca. Sedišta za pratioce okrenuta su ka pacijentu, te je pacijent uvek u vidnom polju osoba koje ga prate. Troškovi lične pratnje u sanitetskom prevozu uglavnom su uračunati u ugovorenu cenu transporta.

Bitno je naglasiti da sanitetski prevoz nije isto što i Hitna pomoć, te ukoliko zdravstveno stanje bolesnika tokom transporta zahteva medicinski nadzor, potrebno je angažovati stručno medicinsko osoblje, kako bi bili spokojni za vreme trajanja putovanja. Za duže rute, kao što su putovanja u inostranstvo, preporučuje se angažovanje medicinske sestre, kako bi se starala o opštem stanju pacijenta, hranjenju, davanju propisane terapije i sl.

PREDNOSTI SANITETSKOG PREVOZA

Prednosti koje pruža sanitetski prevoz bolesnika su brojne.
Ukoliko je draga osoba ili član porodice bolestan i njegovo stanje zahteva medicinsku intervenciju, normalna reakcija je stres i zabrinutost. Vožnja u ovom stanju ne dozvoljava punu koncentrisanost na put, naročito ukoliko ruta nije kratka. Nesavesnom vožnjom možete ugroziti i sebe, i pacijenta, i ostale učesnike u saobraćaju. Stres nije stanje u kojem treba sedati za volan.

Polupokretne osobe je možda i moguće smestiti u putnički automobil, ali u skučenom prostoru, ograničenom brojem sedišta, im neće biti ni najmanje prijatno, ni komforno. Umesto nanošenja dodatnog bola i neprijatnosti, bolje je pozvati sanitetski prevoz.

Sanitetski prevoz omogućava i prisustvo lica koja putuju sa bolesnikom, bilo da je u pitanju stručno medicinsko osoblje, ili podrška članova porodice ili prijatelja.
Za uslugu prevoza državnim sanitetskim prevozom potrebno je dobiti odobrenje, koje se često dugo čeka i neizvesno je da li će biti odobreno. Privatni sanitetski prevoz je profesionalan i pouzdan. Vožnju od tačke A do tačke B ćete ugovoriti odmah i stići ćete na željenu lokaciju u vreme koje ste odredili.

Višedecenijsko iskustvo u radu sa velikim brojem zadovoljnih pacijenata, govori u prilog angažovanju sanitetskog prevoza u slučajevima potrebe za transportom nepokretnih ili slabo pokretnih lica.

Odgovornost, brzina, pouzdanost i pre svega stručnost su kvaliteti kojima sanitetska ambulantna vozila i njihovo stručno osoblje garantuju. U teškim situacijama, dozvolite da profesionalci preuzmu deo Vašeg tereta i brige, dok se Vi u miru starate o onima kojima je to najpotrebnije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest